რამდენად სწორად ვიცნობთ და ვანსხვავებთ ერთმანეთისგან დასავლეთის და ჩრდილოეთის ღირებულებებს?