📢რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული დეზინფორმაციული კამპანია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. დეზინფორმაცია ჰიბრიდულ ომში ერთ-ერთი მძლავრი ტაქტიკური იარაღია.
☑მთავრობა მზად არ არის, გაუმკლავდეს ჰიბრიდულ საფრთხეებს. უსაფრთხოების სამსახურის ქმედებები არ არის საკმარისი ქვეყნის გარედან მხარდაჭერილი დეზინფორმაციის გავრცელების შემთხვევების გამოსავლენად.
☑უნდა შეიქმნას დეზინფორმაციის საწინააღმდეგო სპეციალური განყოფილება ან სააგენტო, რომლის დანიშნულებაც უცხო ქვეყნებისაგან მხარდაჭერილი დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კოორდინაცია იქნება.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ კვლევა „დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში” იხილეთ 👇
2020-07-10T12:06:26+00:00