📣 2019 წლის ივლისის კვლევების მიხედვით ევროკავშირისა და ნატო-ს მხარდაჭერა კვლავაც მაღალია. მოსახლეობის 7⃣8⃣ პროცენტი ევროკავშირში, ხოლო 7⃣1⃣პროცენტი ნატო-ში გაწევრიანებას უჭერს მხარს.
❓კითხვაზე მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მასშტაბით გამოკითხულთა შორის
7⃣8⃣ % დადებითად პასუხობს,
1⃣4⃣ % -სთვის მიუღებელია,
8⃣ % ირჩევს პასუხს – არ ვიცი.
2020-07-06T14:35:51+00:00