დღეს ჩვენი კამპანიის შესახებ ბათუმელ მოსახლეობას მივაწოდეთ ინფორმაცია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს ბათუმის ოფისის ორგანიზებით, მცირე აქცია ბათუმის ცენტრალურ საკოლმეურნეო ბაზარში მოვაწყვეთ, მოსახლეობას დაურიგდა ბროშურები, სადაც თავმოყრილია ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციისკენ სვლის დადებით მხარეებზე.

 

2019-05-28T11:38:25+00:00