ორგანიზაცია მიზნად ისახავს, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების გზით, ქვეყანაში კორუფციის დონის შემცირებას და საქართველოს ძლიერ, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების ხელშეწყობას.

 

http://www.transparency.ge/en

https://www.facebook.com/GYLA.ge/

info@transparency.ge

+995 322 92 14 03

2018-07-05T10:47:55+00:00