05.05.18 – ევროპის დღეები

#ევროპისდღეები2018 ღონისძიებაზე სადაც ჩვენი მოძრაობაც იყო წარმოდგენილი. ჩვენს მოძრაობის ბანერზე მრავალი ახალი სახელი გაჩნდა, გავეცანით საინტერესო სტენდებს და მათ ინიციატივებს, ჩვენი წარმომადგენლები აქტიურად ჩართვნენ ღონისძიებებში, და რაც მთავარია, ყოველმა ჩვენმა სტუმარმა გაიგო, რომ საქართველო ირჩევს ევროპას!

2018-05-16T16:04:50+00:00