შემოერთება 2019-01-16T12:30:37+00:00

მოძრაობა ძალა ევროპაშია

ევროპა არის ქვეყნისა და საზოგადოების არჩევანი და ერთადერთი სწორი კურსი სტაბილური და მდგრადი, ტექნოლოგიური და ინოვაციური განვითარებისთვის: უკეთესი განათლება, ძლიერი ეკონომიკა, დასაქმება, მაღალშემოსავლიანი სოფლის მეურნეობა გაუმჯობესებული ჯანდაცვის სისტემა, მშვიდი და უსაფრთხო გარემო.. ევროპა არის განსხვავებული კულტურების, ტრადიციებისა და განსხვავებული ადამიანების მშვიდობიანი თანაარსებობის სივრცე. ეს არის ღირებულებები, სადაც უმთავრესია ადამიანი, მისი უფლებები და თავისუფლება.

ევროპა სახლია ჩვენი და ეს არის საზოგადოების, წინაპრების არჩევანი და ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ჩვენ სახლს, ევროპულ ოჯახს.

დავანახოთ დასავლეთს და მთელ მსოფლიოს, რომ მართლა ვირჩევთ განვითარების ევროპულ გზას. ამიტომ არის ეს კამპანია, ეს მოძრაობა მნიშვნელოვანი და ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ბევრი მხარდამჭერი გვყავდეს.

მოძრაობა ძალა ევროპაშია არის ყველასთვის, ვინც იზიარებს და მხარს უჭერს ევროპულ არჩევანს!

შემოუერთდი მოძრაობას
0
ინდივიდები
0
ორგანიზაციები

კამპანიის მხარდამჭერების სპეციალური კითხვარი

კამპანიის შესახებ

„ძალა ევროპაშია“ კამპანიის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ გაერთიანებებში ინტეგრაციისა და ქვეყნის განვითარებულ სამყაროსთან დაახლოების დადებითი მხარეების შესახებ და უზრუნველყოს საზოგადოების მეტი ჩართულობა დასავლური ღირებულებების სწორად გააზრებისა და პოპულარიზაციის პროცესში.
კამპანია „ძალა ევროპაშია“ პასუხობს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც საზოგადოების ფართო ფენებში გავრცელებულ მცდარ წარმოდგენებს უკავშირდება. დღეს, რუსული პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობის შედეგად გავრცელებულია აზრი იმის შესახებ, რომ ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და ტრადიციების შენარჩუნებას ეწინააღმდეგება. სწორედ ამ არასწორი მითების გასაბათილებლად, ასევე დასავლური ინტეგრაციის პროცესის დადებითი შედეგებისა და სარგებლის საჩვენებლად ხორციელდება კამპანია „ძალა ევროპაშია“ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ და „ევრო-ატლანტიკური საქართველოსთვის“ მიერ, რომელშიც გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებისა და პროფილის 24 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია.
საბოლოოდ, „ძალა ევროპაშია“ კამპანიის მიზანია გააერთიანოს ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება: სამოქალაქო სექტორი, საჯარო უწყებები, ბიზნესკომპანიები, აქტიური მოქალაქეები და ნებისმიერი მსურველი, ვინც აქტიურად ჩაერთვება კამპანიის მიმდინარეობაში. გააერთიანოს იმისთვის, რომ მთელმა მსოფლიომ, მათ შორის დასავლეთის განვითარებულმა ქვეყნებმა დაინახონ, რომ საქართველოს არჩევანი უალტერნატივოა და რომ ქართველებისთვის ძალა ევროპაშია!

Name, Surname

Occupation

Position

Email address

Phone number

City, village, or settlement of residence

Sharing of values

Support for the campaign (select several options)

კამპანიის შესახებ

„ძალა ევროპაშია“ კამპანიის მიზანია ხელი შეუწყოს საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ გაერთიანებებში ინტეგრაციისა და ქვეყნის განვითარებულ სამყაროსთან დაახლოების დადებითი მხარეების შესახებ და უზრუნველყოს საზოგადოების მეტი ჩართულობა დასავლური ღირებულებების სწორად გააზრებისა და პოპულარიზაციის პროცესში.
კამპანია „ძალა ევროპაშია“ პასუხობს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც საზოგადოების ფართო ფენებში გავრცელებულ მცდარ წარმოდგენებს უკავშირდება. დღეს, რუსული პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობის შედეგად გავრცელებულია აზრი იმის შესახებ, რომ ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებსა და ტრადიციების შენარჩუნებას ეწინააღმდეგება. სწორედ ამ არასწორი მითების გასაბათილებლად, ასევე დასავლური ინტეგრაციის პროცესის დადებითი შედეგებისა და სარგებლის საჩვენებლად ხორციელდება კამპანია „ძალა ევროპაშია“ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ და „ევრო-ატლანტიკური საქართველოსთვის“ მიერ, რომელშიც გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებისა და პროფილის 24 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია.
საბოლოოდ, „ძალა ევროპაშია“ კამპანიის მიზანია გააერთიანოს ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება: სამოქალაქო სექტორი, საჯარო უწყებები, ბიზნესკომპანიები, აქტიური მოქალაქეები და ნებისმიერი მსურველი, ვინც აქტიურად ჩაერთვება კამპანიის მიმდინარეობაში. გააერთიანოს იმისთვის, რომ მთელმა მსოფლიომ, მათ შორის დასავლეთის განვითარებულმა ქვეყნებმა დაინახონ, რომ საქართველოს არჩევანი უალტერნატივოა და რომ ქართველებისთვის ძალა ევროპაშია!

Name, Surname

Occupation

Position

Email address

ტელეფონის ნომერი

საცხოვრებელი ქალაქი, სოფელი ან დასახლება

Sharing of values

Support for the campaign (select several options)